خروج  از بحران

کتاب دو مبحث اساسی را که مشکل مدیریت سازمانهای امروزی است مورد بررسی قرار می دهد

نخست اینکه چگونه می توان بهره وری را افزایش  داد بدون آنکه کیفیت آسیب ببیند؟

و دیگر اینکه به چه ترتیب میتوان بازار مصرف را از چنگ رقیبان بیرون آورد؟

کتاب فوق کتابی کاربردی با شرح و توضیحات ساده و فراوان است که برای مدیران بخش های تولید و خدمات نوشته شده است.که به طور کلی شرح کاملی از مکتب فکری نویسنده درباره نقش اصلی مدیران در مورد ارتقا کیفیت و افزایش بهره وری به دست می دهد.

کتاب در 17 فصل تدوین شده است.5 فصل اول آن که حاوی اصول و بیماریهای مدیریت است در جلد اول کتاب در 343 صفحه ترجمه گردیده . فصل اول واکنشهای زنجیره ای (کیفیت،بهره وری،کاهش قیمتهای تمام شده،تسخیر بازار) را مورد بحث قرار می دهد.فصل دوم به اصول لازم برای دگرگونی مدیریت غربی می پردازد.

فصل سوم به بیماریها و موانع موجود در سر راه مدیریتها پرداخته است.

در فصل چهارم شرایط و زمان لازم برای دگرگونی در نحوه مدیریت فعلی  اشاره شده است.و در فصل چهارم شرایط و زمان لازم برای دگرگونی در نحوه مدیریت فعلی اشاره شده است.

و در فصل پنجم تعدادی سوال آموزشی برای مدیران مطرح گردیده است.

ضمناً کتاب حاوی 4 پیوست می باشد:

 1. سیستم ارائه پیشنهاد

 2. سیتم کنترل کیفیت جامع

 3. روش اجرایی سیستم گروههای کنترل کیفیت در ژاپن

 4. جوایز دمینگ

 

روش گروهی حل مساله -گامی فراسوی بهبود بهره وری

بخش اول شامل مزایای  انواع مختلف روشهای گروههای حل مسئله بوده و در بخش دوم تکنیکهای مختلف حل مشکلات ارائه شده اند.

در ابتدای این  بخش،فرایند حل مسئله توضیح  داده  شده و سپس در مورد تفکر خلاق  و موانع آن و بارش افکار بحث  گردیده است.برگه های کنترل و معیارهای جمع آوری اطلاعات جهت  جمع آوری آسان اطلاعات مناسب  در همین بخش نوشته شده اند. انتهای بخش دوم نمودار پارتو و هیستوگرام و بالاخره تکنیک اصلاح شده دلفی و تجزیه و تحلیل میدان فشار را توضیح می دهد.در بخش سوم مطالبی در رابطه  با نحوه گزارش و ارائه  راه حل ها به مدیران،چگونگی و اهمیت نظارت و ارزیابی نتایج بوجود آمده و در نهایت نحوه برخورد با مشکلات پیش آمده در داخل گروه آورده شده است.

 حافظه فعال

کتاب حافظه فعال(ابزار ارتقای مستمر کیفیت)یکی از کتابهای کاربردی است که مهارتها و تکنیکهای عملی ارتقای مستمر کیفیت را در سازمانهای اداری و تجاری ارائه می دهد.

امروزه در سراسر جهان راجع به ضرورت تغییر مداوم روشها با سمت و سوی رشد و ارتقای کیفیت،کتابهای بسیاری منتشر و فنون گوناگونی برای ایجاد و تثبیت تغییرات کارآ،معرفی می شود.این کتاب،یکی از نوشته هایی است که کاربرد موثر ابزار و تکنیکهای آن مورد پذیرش جهانی قرار گرفته است.

در این کتاب در سه زمینه تصمیم گیری، گروهی و خلاقیت، اولویت بندی و اجرا،ابزارهای مورد نیاز به زبان ساده،کاربردی و خلاصه شرح داده شده است.در زمینه تصمیم گیری گروهی از بارش افکار،روش گروه اسمی و رای گیری متعدد و در  مورد اولویت بندی از ماتریکس و در زمینه اجرا در مورد نمودارهای کنترل،هیستوگرام،چرخه بهبود مستمر نمودار رادار و ....نام برده شده است.

ترجمه و انتشار این مجموعه توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،اقدام ارزشمندی برای آشنایی مدیران سازمانهای اداری و تجاری با جدیدترین فنون اداره کردن و بکارگیری ابزاری است که متضمن رشد مداوم و مستمر کیفیت می باشد.

 هفت عادت مردمان موثر

دکتر استفان کاوی مدیر و موسس کانون بین المللی رهبری کاوی است که با بیش از هفتصد نفر کارشناس و مشاور رهبری مردم و شرکتها را یاری می کند تا به حد اعلای کار آیی  و عملکرد مفید دست یابند.

بسیاری از ما تحت تاثیر الگوهایی بسیار قدرتمند،تجربه های کهنه را مرتباً تکرار می کنیم و در حقیقت واجد الگوهای رفتاری عود کننده ای هستیم که از دیر باز به عنوان برنامه هایی در ضمیر ناخود آگاهمان ثبت شده اند.با وجود این،این الگوهای کهنه و ناهنجار هرگز شکست ناپذیر نیستند.

پیروزی هم مانند شکست یک عادت است و موفقیت و شادمانی واقعی زمانی حاصل می شود که رشته هائی از الگوهای اساسی و کامل را بی وقفه به کار گیریم و با درونی کردن آن،بنیان عادتهای تازه را بنا نهیم.

دکتر کاوی در این کتاب با نگاهی ژرف و عمیق هفت عادت اساسی مردمان کامیاب جهان را تجزیه و تحلیل کرده و سپس شیوه پرورش و درونی کردن این عادت را با در میان می گذارد.

او نخست اصولی را شناسایی می کند که آنرا قوانین طبیعت  می نامد و آنگاه شیوه به کارگیری این قوانین را درکار و زندگی به ما می آموزد.

 کنترل کیفیت به شیوه ژاپنی

کنترل کیفیت فراگیر یک سیستم جامع،یک پارچه ،و به دقت طراحی شده برای پاسخگویی به شرایط ویژه ژاپن بعد از جنگ است که پس از تحولات مستمر و ارزش آفرینیهای  شگرف خود،فراتر از مرزهای آن کشور و به صورت سیستمی  با قابلیت به کار گیری جهانی مطرح گردیده است.

در دیدگاه اشیکاوا دامنه کیفیت چنان فراگیر است که هه جنبه های متفاوت زندگی و همه افراد را در بر می گیرد.او با موفقیت رابطه عوامل گوناگون اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و روانشناختی و نیز علوم و فنون با کیفیت را توضیح می دهد و جامعیت نگرش خود را به بهترین وجه به نمایش می گذارد.او با ارائه شعارهای بسیار عمیق و ساده در ابتدای هر فصل کتاب ضربه لازم را بر ذهن خواننده وارد می سازد تا محتوای تازه و بدیع اندیشه هایش در عادات ذهنی مخاطبین هضم نشود و با بهم ریختن ذهنیت ها،آمادگی لازم برای جذب مطالب به همانگونه که هست فراهم آید.

ایشیکاوا در یکی از بحثهای کتاب در رابطه با این بحث می گوید که وقتی کسی می خواهد پدیده تازه ای را به کار بندد،بزرگترین دشمن را باید در درون محیط و شخص خویش جستجو کند.بدون آنکه بر دشمن فائق آییم پیشرفتی نخواهیم داشت.به راستی تلاش برای تدارک مدیریت کیفیت فراگیر در هر موسسه شبیه به جنبشی است که تحول مهم و تعیین کننده ای را در فضای آن به وجود می آورد و همه سازمانها به آن وابسته اند.

 پنجمین فرمان

پیچیدگی از مشخصات عصر حاضر است.همگی ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل غامض و پیچیده ای روبرو می شویم که از آنها گریزی نیست و باید برای حل آنها چاره ای اندیشید.

بسیاری از علمای اجتماعی به خیال چنین راه حلهایی بوده اند و کوشش زیادی در این راه مبذول داشته اند.هرچند این تلاشها بی ثمر نبوده اند ولی باید گفت که هریک آفاتی نیز با خود به همراه داشته اند.ساده انگاری شایع ترین این آفات است.در بعد مدیریت این نقیصه خود را به شکل عمل زدگی و اشتیاق در استفاده از الگوهای تکراری جل مسایل و در یک کلام جستجوی نسخه ای شفابخش و ابزاری همه کاره نشان می دهد.تئوریهای همه شمول و جامعی که مدعی حل تمامی مسائل غامض و پیچیده مدیریت هستند و خود را بی نیاز از آزمون و تدبر می دانند بارزترین نماد این جریان آفت زده هستند.

این کتاب سعی و تلاشی است در جهت شناسایی ریشه های تفکر ساده انگارانه مدیران و تبیین ناتوانائیهایی که از این رهگذر،سازمانها را گرفتار می سازد.کتاب فوق راه حل جدید برای درمان مشکلات سازمانها ارائه نمی کند بلکه فراخوانی است به تفکر و تدبر و ترک ساده انگارانه ای و پرهیز از فرضیه های همه شمولی که همواره پیروز و ظفرمند هستند.مخاطب کتاب تنها مدیران نیستند بلکه تک تک افراد می توانند از اصول و ضوابط کلی آن در زندگی بهره جویند.

 مهندسی مجدد -مدیریت دگرگون سازی سازمانها

مهندسی مجدد رویکرد نوینی در مدیریت است که هنوزبیش از چند سال از عمر آن نمی گذرد.از اواخر دهه90 سازمانهای مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی که در آستانه سقوط بودند با یاری جستن از این رویکرد جدید موفق به دگرگونی بنیادی در سازمان خود شدند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند.

مهندسی مجدد از دریچه کاملاً جدیدی به سازمانهای دولتی و خصوصی می نگرد.براساس این رویکرد جدید جامعه(مردم یا مشتریان)هستند که در نهایت،بهای خدمات و محصولات تولیدی سازمانها و نیز سود سرمایه صاحبان آنها را پرداخت می کند،پس به همین دلیل مردم یا مشتریان اصلی ترین ذینفع سازمانها هستند .از این دیدگاه همه سازمانهای سنتی امروزی که ریشه در نگرش مکانیکی کسانی چون آدام اسمیت،تیلور و ماکس وبر دارند باید ساختار و پردازشهای درونی خود را به گونه ای دگرگون و نوسازی کنند که تمام توان و انرژی سازمانها صرف پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه (مردم یا مشتریان)شود.

مهندسی مجدد یعنی دگرگون سازی و طرح  نو در انداختن،دگرگونی در ذهن (طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان )در فرهنگ و نظام ارزشی،در فرایندها وپردازش ها،در ساختار و سازماندهی و در روش استفاده از منابع و امکانات و دگرگونی در روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سازمانها.

در سازمانهای فعلی سلسله مراتب به جای مشتری حکومت می کند و یک نگاه کلی به کیفیت محصولات و خدمات سازمانها و نمونه توزیع آن توسط شبکه های سنتی و کاغذ بازیهای زاید،رفت و آمدهای مکرر و تلف شدن وقت برای درک ضرورت انجام مهندسی مجدد کافی است.

 راهنمای مقدماتی تدریس FOCUS PDCA

به دنبال برگزاری کارگاههای مقدماتی ارتقای مستمر کیفیت برای کارشناسان و مدیران شهرستانی و انتخاب تعدادی از همکاران محترم بعنوان مربی،جهت انتقال آموزشها به رده های محیطی،پیشنهادات زیادی مبنی بر تهیه الگوی آموزشی یکسان جهت ایجاد زبان مشترک به کمیته آموزش و هماهنگی ارتقای مستمر کیفیت مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی رسیده بود ولی از آنجایی که خود آموز ارتقای مستمر کیفیت مرکز بهداشت استان بسیار روشن ،روان و قابل فهم نوشته شده است،تصور می شد آموزش مطالب با مشکلی مواجه نخواهد گردید و چون انتظار ما از این کارگاهها در چهار چوب همان خود آموز بودبنابراین رئوس مطالب به صورت طلق هایی تهیه و در اختیار عزیزان قرار داده شد .از طرف دیگر هرگاه نسبت به ارتقای دانش مربیان احساس نیاز می شد،تلاش می گردید با برگزاری گردهمایی مدرسین به این نیاز جواب داده شود.در جریان برگزاری کارگاههای آموزشی شهرستانها و بر اساس پش خوراندهایی که از نحوه اموزش مربیان دریافت می شد،مشاهده گردید در پاره ای از موارد به علت استفاده از مطالب یا طلق های خارج از بحث،انتقال مطالب آموزشی به شکل رضایت بخشی صورت نمی گیرد.با یادآوری این موضوع که کمیته استانی به هیچ عنوان مخالف انتقال آخرین و جدید ترین اطلاعات نیست(بلکه بر این امر مهم تاکید ویژه دارد)ولی به منظور ایجاد زبان مشترک و انتقال درست آموخته ها و با ملحوظ داشتن ضرورت شروع صحیح کار و برداشتن دقیق گامهای نخست،ناگزیر به ارائه راهنمای تدریس مربیان شد.تغییر در ذات همه فرایندها وجود دارد و فرایندهای آموزشی مستثنی نیستند .ما طی سالهای گذشته یاد گرفته گرفته ایم با استفاده از روش
FOCUS -PDCA فرایندهای سازمان خود را ارتقا دهیم .بدیهی است که می توانیم از این روش برای ارتقای فرایند آموزش خود نیز استفاده کنیم .بدین منظور ابتدا  باید فرایند آموزش FOCUS -PDCA را استاندارد کنیم تا در مرحله اول مانع از تغییرات غیر طبیعی آن نشویم و در صورت لزوم در مراحل بعدی با کاستن از تغییرات غیر طبیعی عملکرد آن را ارتقا دهیم.یکی از گامهای مهم برای استاندارد کردن فرایند FOCUS -PDCA تهیه راهنمای تدریس است.همکاران ما در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبا الهام از FOCUS -PDCA برای آموزش آن راهنمای تدریس تهیه کرده اند.این کار موجب می شود ابتکارات شخصی در یک  چهارچوب معین بکارگرفته شود.به طوریکه موجب تغییرات غیر طبیعی در عملکرد  فرایند نشود.از طرف دیگر تدریس صحیح FOCUS PDCA می تواند به درک ارکان فلسفی مدیریت جامع  کیفیت منجر شود.درک این فلسفه راه را برای ایجاد تحول دائمی در سازمان باز می کند.بنابراین دیدن "فراسوی FOCUS PDCA " و پرهیز از برخورد  مکانیکی با آن نحوه آموزش ارتباط دارد.استاندارد کردن روش آموزش از این منظر نیز بسیار ارزشمند و قابل تغییر است.امید  است این اثر خوب و الگو گونه سرآغاز اندیشه و عمل نو در قلمرو همه فرایندهای آموزشی باشد.به خصوص فرایندهای مربوط به آموزش هر آنچه که با مدیریت جامع کیفیت مرتبط باشد.از خداوند بزرگ توفیق روز افزون این همکاران صمیمی  و پر پرتلاش را خواستارم.

 مساله یابی در سیستم های بهداشتی درمانی

مشارکت مردم  در تصمیم گیریها،بستر مناسبی برای شکوفایی و بالندگی استعدادها و نیروهای خلاقه در حل مشکلات فراهم می سازد.اما مشارکت در شناخت مشکلات و تصمیم گیریهای  مناسب برای حل آنها نیاز به کند وکاو ،روش،دانایی و توانایی دارد و هر قدر این دانایی بیشتر شودتوان شناسایی مشکلات و مسایل بیشتر می گردد.

معضل اساسی در اکثر سازمانهای کنونی جامعه ما عادت کردن به مشکلات و مشکلات را جز جدایی ناپذیر امور چاری خود دانستن می باشد،عادت به بلند اندیشی ،روشن دیدن و راحت انجام دادن کارها نداریم و فرهنگ تاریخی ،اجتماعی حاکم بر مدیریت سازمانهای ما "پوشینه ای امروزین "و " ماهیتی قرون  وسطایی " یا به بیان دیگر " ارباب رعیتی "  دارد.تمرکز گرایی از خصوصیات بارز سیستم های مدیریتی ماست و هر فردی در هر جایگاهی از ساختار سازمانی برای خویش منطقه تحت سلطه ای را قایل است.در سازمانهای ما کمتر از نیروهای خلاقه استفاده می شود،همین طرز تفکر در دانشگاهها و بنیادهای پژوهشی ما نیز حاکم است و حلقه مفقوده ای بین کادرهای اجرایی و اعضای هیئت علمی وجود دارد و زبان مشترک بین این دو گروه کمتر به چشم می خورد.

کتاب حاضر،تغییر در سازمان ،پویایی گروه و تفکر سیستمی را به عنوان لازمه و زمینه ساز مساله یابی مورد بحث  قرار داده و شامل شش گام در شناسایی و حل مساله است و طراحی آن چنان است که شیوه اندیشیدن و بحث  گروهی را از یک سو آموزش میدهد و از طرف دیگر به عنوان یک خود آموز می توان از آن  استفاده کرد.

مدیریت جامع کیفیت برای آموزش

مدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها ،کیفیت محور،مبتنی بر حقایق (سنجش داده ها و روشهای آماری ) و متکی بر تیمها ،که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود.

TQM در متعالی ترین  تعریف یک  فلسفه ،در لطیف ترین معنی یک  مفهوم در کاربردی ترین تعریف یک شیوه زندگی و در دنیای کسب و کار یک استراتژی مهم است جهت دستیابی به برتری در رقابت با دیگران.

TQM یک برنامه نیست که مثل برنامه هایی که در گذشته طراحی و اجرا شده اند شروع و پایانی داشته باشد.چیز دیگری نيست که در کنار وظایف کارکنان می باید انجام شود و برای دستیابی به اهداف معمولی به اجرا در نمی آید.TQM فقط توسط کارکنان قابل حصول نمی باشد.

لزوم درک بهتر و عمیق تر مفاهیم بالا به دنبال آموزشهای مقدماتی در رابطه با مدیریت جامع کیفیت که توسط آقای دکتر لامعی و همکارانشان ارائه گردید،ایشان را تشویق به ترجمه کتاب فوق الذکر نموده است.

کتاب برای واحدهای توسعه نیروی انسانی سازمانها تهیه شده و به زبان ساده و غیر فنی نوشته شده است.

این کتاب تمامی اصول مدیریت جامع کیفیت را به نحو بسیار عالی،جامع و کاربردی بحث کرده است.

مطالعه کتاب را به تمامی سیاستگذاران ،تصمیم گیران،مدیران ،کارشناسان و کارمندان زیر مجموعه وزارت بهداشت توصیه می نماییم.

 مدیریت فرایند انگیزش

اگر مسئولیت انجام کار سختی را به شما و گروهتان واگذار کرده باشند خوب می دانید که این وظیفه چقدر می تواند مشکل و سنگین باشد ولی باید به خاطر داشت که انگیختن دیگران برای ارائه بهترینهای خود در جهت اهداف سازمان عصاره مدیریت به حساب می آید.

بطور خلاصه می توان گفت محور اصلی انگیزش ارائه مواردی است که افراد از کار کردن انتظار دارند.به عبارتی دیگر شما هرچه بیشتر خواسته های افرادتان را برآورد کنید انتظار شما نیز از آنها بیشتر می شود و این انتظارات چیزی جز بهره وری کیفیت و خدمات نیست.

این کتاب سعی در توصیف اولویتها و نیازهای کارکنان از کارشان دارد و به شما می گوید که چگونه محیطی خلق کنید تا آنها نتوانند بهترین عملکردهای خود را در آن موقعیت به ظهور برسانند .کتاب پنج مرتبه از نیازهای کارکنان را با 10موردی که افراد از مشاغلشان دارند بگونه ای با یکدیگر تلفیق کرده است که مراحل دنباله داری را بوجود آورده است و هر مدیر و سرپرستی با رجوع به آنها می تواند به راحتی آنها را درک نموده و به مرحله اجرا بگذارد.

بی شباهت به کتابهای دیگر مدیریتی،مدیریت فرایند انگیزش ،با محور اصلی انگیزش یعنی احساسهای کارکنان سروکار دارد.نخست باید شناخته و سپس با آنان برخوردی صحیح شود.برای برانگیختن افراد در جهت ارائه بهترینهای خود به عنوان یک مدیر ابتدا باید نیازهای آنها را شناخت و سپس آنان را ارضا نمود و این کتاب مدیران را در این امر کمک می نماید.

 آموزه های دکتر دمینگ

آموزه های دکتر دمینگ عمیقا انقلابی اند چرا که کفایت و کارایی بسیاری از آموخته ها،عادتها و روشهایی را به چالش می خوانند که مدیران به آنها خو کرده اند و در مقابل از بینش و روشی بسیار نو آورانه در مدیریت سخن می گویند.از همین رو کسانی که آماده نیستند عادتها و روشهای معمول خود را در مدیریت ترک گویند و خود را عمیقا با مفاهیم شیوه مدیریتی دکتر دمینگ (مدیریت جامع کیفیت) درگیر نمایند باید بدانند که کتاب هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد.اگر درست است که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در سطح  کلان و بسیاری از شرکتها و ادارات دولتی و خصوصی نه در کمبود منابع و سرمایه که در ناکارایی شیوه های مدیریتی  می باشد.پس آیا هنگام آن نرسیده است که عزم همگان برای جایگزین کردن شیوه های نو جزم  گردد؟

مطالعه کتاب حاضر برای مدیرانی که می خواهند پیشتازان تحولی باشند که بی شک به بهبود چشمگیر کیفیت و کارایی سازمان آنها و درنهایت توسعه همه جانبه کشور خواهد انجامید توصیه می شود.

آموزه های دکتر دمینگ،این نابغه مدیریت روز نشان می دهد که در مدیریت اولویت با کیفیت است و مدیریت ارشد چگونه می تواند با بهبود بخشیدن به کیفیت محصولات ،خدمات و ایجاد محیطی برای نیروی کار سطح زندگی جامعه خود را ارتقا بخشند.

 راهنمای استقرار و ممیزی مدیریت کیفیت  جامع

ارزیابی یک سازمان به منظور شناسایی توان بالقوه و بالفعل در راستای موفقیت آنها در دسترسی به بازارهای جهانی و یا  میزان تامین نیازمندیهای سهامداران انجام می شود.از آنجاییکه رهبری سازمان و نحوه مدیریت آن نقش بسیار ارزنده ای در دسترسی به موفقیت ها دارد.این نوع ارزیابی ها را ارزیابی مدیریتی نیز می نامند.

در این کتاب سعی شده است ارزیابی های مختلف که در کشورهای ژاپن،امریکا و یا در سطح  اروپا انجام می شود در قالب مدلهای ارزشیابی تشریح  شوند و برای این منظور مدل های دمینگ ژاپن،مدل ماکروم بالدریج  امریکا و مدل FFQM اروپا که از مدلهای اجراییT.Q.M هستند مورد بحث قرار می گیرد.این مدلها که پس از کارهای کارشناسی تهیه و تدوین شده اند،در واقع نقش یک استاندارد،همانند استانداردهای ایزو9000را ایفا می نمایند.با این تفاوت که استانداردهای ایزو 9000 به صورت یک مدل اجرایی می باشند،در حالیکه مدل های فوق الذکر زمینه های تغییر فرهنگ،ارزشها و باورهای مدیران را فراهم می آورند و به لحاظ تاثیر عمیق آنان در عملیات زیر بنایی سازمان راه های پشتیبانی از  مدلهای مدیریت جامع کیفیت را آموزش می دهند. مدیران می بایست قبل از هرگونه اقدامی در جهت استقرار T.Q.M از فرایندها و تلاشهای موردنیاز برای نیل به آن آگاهی یابند.مواردی که در این مدلها مورد ارزیابی قرار می گیرند،عبارتند از :

 • نحوه هدایت سازمان برای نیل به اهداف خود

 • نحوه جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها در نیل به اهداف سازمانی

 • چگونگی توسعه نیروی انسانی سازمان

 • درک سازمان از نیازها و انتظارات مشتریها و برنامه ریزی برای جوابگویی به آن

 • نحوه سازماندهی کارها در سازمان

 • چگونگی ارزیابی سازمان از عملکرد خود

مشتری در جایگاه شریک

در دنیای امروز ،پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات،مواد و ...)و نرم افزاری (روش کار،دانش فنی و ...)به منظور استفاده از منابع به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد .ضمن آنکه مدیران و کارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری بهره مندی از منابع را فعالیتهای تحقیقاتی و ازمایشگاهی خود و در واقع بکارگیری تکنولوژی توسعه می دهند و امکان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع بوجود می آورند.در این راستا آنها با ارائه راه حلهای مختلف و تحلیلهای چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمانها را در جوامع بشری به شکلهای مختلف از قبیل خصوصی،ملّی،منطقه ای و بین المللی و در انواع ساختارهای تشکیلاتی مختلف ایجاد می نمایند.اما نکته حائز اهمیت که شاید کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های کارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی این کتاب نیز می باشد.پارامتر شخصیتی یک سازمان است که حاصل  همان روح حاکم بر آن نیروی مغزافزاریو علت اصلی رفتارهای سازمانی است .شخصیتی که به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می کند و در ذهن مراجعین تصاویری معینی می سازد.تصاویری که بیانگر تفکّرات ارزشها،نگرشها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می ماند .اگر توجه داشته باشیم که پارامتر های اصلی شخصیت یک سازمان که از شخصیتهای کوچک نیروی انسانی ترکیب شده شکل گرفته و متاثر  از آن است مجموعه شخصیتی (شخصیت کلان)سازمان را تشکیل می دهد.این شخصیت کلان بوسیله نقاط عطف با ارزش خود قابل ارزشیابی است.این نقاط عطف دارا ی بار ارزشی است که سازمان را از دیدگاه مشتریان ارزشمند می کند.یکی از نقاط عطف شخصیت سازمانی داشتن درک مناسبی از مفهوم مشارکت در سازمان (درونی و بیرونی)می باشد که مفاهیم اخلاقی بسیاری را به نمایش می گذارد.نویسنده به بررسی و ریشه یابی واژه ها پرداخت نکرده است.بلکه در عمل تلاش نموده است که به یک درک و شناخت عقلانی دست یابد که مسلماً نتیجه آن تغییر در رفتار سازمانی خواهد بود.نویسنده بعضاً از منظر نگاه  به یک انسان مستقل به سازمان نگریسته و گاهی از دیدگاه نگریستن به یک تشکل دارای شخصیت حقوقی و این دو دیدگاه به وی کمک نموده است که ضمن آنکه منافع شخصیت حقوقی سازمان را به عنوان یک بنگاه اقتصادی مد نظر داشته،بتواند تصویری انسانی نیز از سازمان  داشته باشد که مردم بهترین سرمایه هستند.

چه کسی پنیر مرا برداشته است؟

کتاب چه کسی پنیر مرا برداشته است داستانی درباره تغییر و دگرگونی است .داستان در یک هزار توی پرپیچ و خم،جایی که چهار شخصیت سرگرم کننده در جستجوی پنیر هستند،اتفاق می افتد .در این کتاب پنیر استعاره ای است از آنچه می خواهیم در زندگی خود داشته باشیم،اعم از یک شغل خوب،روابط با دیگران،پول،تندرستی  و...... .

هریک از ما از آنچه در زندگی می خواهیم (پنیر)تصور خاصی داریم و برای کسب آن تلاش می کنیم،چرا که معتقدیم بدست آوردن آن ما را سعادتمند خواهد کرد .در این کتاب هزارتوی نشانگر جایی است که شما می خواهید در آن جستجو کنید.هزارتو ممکن است سازمانی باشد که در آن کار می کنید یا روابطی باشد که با دیگران برقرار کرده اید .

شخصیتهای موجود در این کتاب در واقع بخش مختلفی از شخصیتهای درونی ما می باشند .داستان این کتاب بیانگر آنست که انجام امور به طریق ساده و بدون پیچیدگی زیاد،زمانی که مسائل و موضوعات دچار تغییر و دگرگونی می شوند،می تواند برای ما مزیتی را در بر داشته باشد.در واقع این کتاب به زبان ساده واکنش افراد و شخصیتهای مختلف را در مقابل تغییر بررسی و با بحث در پیرامون آن با معرفی اصولی،به تقویت تفکر و شخصیت مطلوب پرداخته و زمینه های دستیابی به موفقیت و کامیابی را هموارتر می سازد.

 وجود متعالی انسان،تصمیم بگیرید آزاد باشید

همانگونه که بچه ها با چشم گریان اسباب بازیهای شکسته خود را برای تعمیر و بازسازی پیش ما می آورند من نیز رویاهای شکسته ام را نزد خدا بردم .چرا که او دوست من است.اما به جای اینکه او را با صلح و آرامش تنها گذارم تا کارش را انجام دهد در اطراف او پرسه زدم و کوشیدم با راه و روش خود او را کمک نمایم .سرانجام کوشیدم آنها را پس بگیرم و گریان گفتم "چگونه می توانی تا این حد آهسته پیش بروی ؟"

او گفت : " فرزندم چه کار می توانم بکنم،تو هرگز اجازه نمی دهی که کارها در مسیر خیر و صلاح تو پیش برود."

هر سقوط در زندگی به معنای فرصتی برای کسب  انرژی است.در حقیقت انرژی فزاینده دم به دم شدت می گیرد و نیروی لازم را برای برخاستن و دست یافتن به هدف در سطح بعدی را تامین می کند .نیک می داند که لغزشهایتان برای نیل به مقصودتان در زندگی لازم و ضروری است.لغزش و سقوط همواره از نظمی الهی برخوردار است و هر یک از ما اختیار تام داریم که از این نیرو برای جهش به سطوح والاتر معنوی استفاده کنیم.این کتاب بر محور چهار مبحث تدوین شده است :

 1. انسان موجودی مقدس است و برای آگاهی از این نکته ضرورت دارد از نظام اعتقادی که تاکنون اختیار کرده دست بکشد.

 2. جوهره وجودی انسان الهی است و برای شناخت وجود مقدٌس خود با استفاده از چهار کلید هوشیاری برتر به این سیاره دعوت شده است.

 3. وجود مقدٌس انسان می تواند بر هویت های مادی و نفسانی خود غلبه نماید و به نیرویی غالب در زندگی بدل شود.

 4. انسان می تواند پرتو این هوشیاری را به خارج از وجود خود بتاباند و بر همه آدمیان ساکن کره خاکی تاثیر گذارد.

 

 فرایند گرایی و استاندارد(راهنمای بهبود عملکرد )ISO 9004:2000

کتاب تلاشی است در جهت تبیین و تشریح  برخی مفاهیم رایج در نظامهای مدیریتی،به ویژه نظامهای مدیریتی،به  ویژه نظامهای مدیریت کیفیت که در دو بخش تدوین شده است.

در بخش اول کتاب به تشریح  مفهوم فرایندگرایی به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای مدیریت که اخیراً در استانداردهای ISO 9000 نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است ،پرداخته شده است .به نظر مولف فرایند گرایی،موضوع و مشکل اساسی اکثر سازمانهای اقتصادی،اجتماعی کشور ما در جهت دستیابی به بهبود اثر بخشی و کارآیی به شمار می رود و جا دارد که بیشتر به آن پرداخته  شود . در واقع فرایند گرایی به نوعی همان بحث اساسی بهبود سیستم ها و روشها است که اثر بخشی و کارایی بیشتر سازمانها را  در گرو بهبود اثر بخشی و کارآیی روشهای انجام کار و بهبود دایمی این روشها می داند .

بخش دوم کتاب ترجمه ای است از استانداردها ISO9004: 2000 که با توجه به اهمیت آن در تشریح مبانی نظام های مدیریت کیفیت به ویژه استانداردهای ISO 9000:2000 و ISO 9001:2000 نسبت به آن اقدام شده است.استانداردهای فوق برای اولین بار در ایران  پس از انتشار توسط مترجم این کتاب و برخی دیگر از اعضای مدیریت کیفیت ایران ترجمه و در سال 1379 منتشر شده است.

استاندارد ISO 9004:2000 علیرغم حجم کم و اختصار خود اثر بسیار با ارزشی است که سازمان بین المللی استاندارد(ISO)  به  منظور تشریح مبانی استانداردهای سری ISO 9000 ویرایش سال  2000 و ارائه خطوط  راهنما برای بهبود عملکرد سازمانها تدوین و متن نهایی آن در سال 2001 منتشر شده است.

گمبا کایزن

توسعه دانش مدیریت تا زمانی که به مهارت های مدیریتی منتهی نشود تفکری زیبا  بیش نیست،مشتریان خواستار این گونه تفکرات نیستد .برای آنها مهم این است که حاصل این تفکرات چگونه در محصول یا خدمت  تجلی می یابد .ژاپنی ها براین باورند که در گمبا ماموریت اصلی سازمان شکل می گیرد.

ماساکی ایسایی گمبا کایزن را  روش مدیریتی مبتنی بر عقل سلیم نام نهاده و تلاش کرده است تا شیوه های مدیریتی تجزیه شده در ژاپن  و بسیاری از کشورهای  پیشرفته را که از ژاپنی ها اقتباس کرده و موفق شده اند بیان کند.این روشها در عین سادگی ،پیچیدگیهایی دارند  که به ویژه در نوع نگرش سلسله مراتب مدیریت متجلی  می شوند.اجرای این روشها کلید گشایش پنجره تولید و خدمات رسانی به سوی افق های روشنی است که از طریق رضایت تمامی ذینفعان سازمان،مشتریها و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند نمود می یابد.

ایسایی با بیان تجربه ها و مصادیق موفق استفاده از گمبا کایزن نحوه بهره برداری از گمبا را نشان داده است.این تکنیکها برای تمامی کارکنان سازمان ها و  شرکت ها قابل درک  بوده و به پیش نیازها و تحصیلات بالا نیازی ندارند و در هر جایی  قابل  پیاده شدن  می باشند.

این کتاب گامی دیگر در گسترش فرهنگ بهبود مستمر و کیفیت  برتر بوده و هدف نهایی آن کیفیت کاری و شخصی بهتر و برتر برای همگان است.

سنگفرش هر خیابان از طلاست

بین سالهای 1950-1953کره  جنگ خانمانسوزی را تجربه نمود.جنگی که از تمامی این شبه جزیره تنها مخروبه ای بر جای گذاشت.اما عزم راسخ دولت کره بعد از جنگ  با همکاری گردانندگان صنایع و مردم برای ایجاد امکانات جدید  موجب شکوفا شدن کره  مدرن امروز و صنعتی شدن جامعه آن گردید.در هر حالت،غلبه بر رنج  و بلایا،بیش از هر چیز مستلزم سعی و کوشش هماهنگ ملت،دولت و تجاربا یکدیگر می باشد.این گونه کوششها نیازمند اندیشه های مترقی و روحیه ایثار و از خود گذشتگی جامعه است.

انگیزه نویسنده برای نگارش این کتاب القای افکار ترقی خواهانه و روح فداکاری و تعهد در بین جوانان کره  نسبت به جامعه خود بوده است.آنچه امروز مشاهده می شود این است که جوانان بیشتر مجذوب تعلقات وآیین های موجود  می باشند و استعدادها و قابلیتهای آنان به خوبی پرورش داده نمی شوند.به  نظر می رسد افزایش تفکرات مادی،به دانش اجتماعی و اخلاق محیط خانه زیان وارد کرده و از آن بالاتر پرورش خلاقیتهای فردی را تحت تاثیر  قرار داده است.

این کتاب دست آوردهایی است از تجربیات شخصی و  تجاری نویسنده که هر چند روی سخن بیشتر  با جوانان کره می باشد و  با توجه به آنکه  جوانان ملیتهای مختلف عموماً احتیاجات مشترک،آرزوهای مشابه و واکنشهایی همانند دارند،لذا برای جوانان سایر کشورها هم قابل استفاده است.در این رابطه اختلاف فرهنگها،پیشرفتهای ملی و موقعیتهای جغرافیایی تاثیر چندانی در اصل موضوع ندارند.جوانان به  راهنمایی نیاز دارند،به سرزندگی  و نیرو  احتیاج دارند تا بتوانند با ناشناخته ها دست و پنجه  نرم کرده و به جستجوی دنیای بهتر بپردازند.هم چنین نیازمند امید و تصویر روشن آینده می باشند و  مهمتر از همه نیاز به رشد بینش اجتماعی و  درک خوبیها دارند تا بدین وسیله احساس مسئولیت درآنان بوجودآید.احساس برای ساختن جهانی بهتر و آینده ای درخشان،و این کتاب سعی در پاسخ  به این  نیازها  دارد.